tasarım adı,başvuran adı, tasarımcı adı
tasarım sınıf numarası

Tasarım nedir?

Tasarım; 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarım kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır; “Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim,renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veyaözelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

devamı için...

Tasarımın önemi ?

Harvard Business School profesörlerinden Robert HAYES, 25 yıl önce şu tespiti yapmıştır. “Firmalar daha önce fiyatla rekabet ediyordu. Bu gün kaliteyle rekabet etmektedirler. Yarın ise tasarımla rekabet edeceklerdir.” Bugün tasarımla rekabet etme günüdür. İşte bu nedenle sıkça konuşulur hale geldi tasarım. Bu bilinçte olan kişi ve firmalar yeni tasarımlara önem verirken aynı zamanda tasarımlarını koruma çabası içerisine girmişlerdir.

devamı için..

Koruma şartları nelerdir ?

Tasarım tescil sistemi içerisinde bir tasarım ancak “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” şartlarını haiz olması koşuluyla korunmaktadır. Burada ifade edilen yenilik, bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasını; ayırt edici nitelik ise, bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasını ifade etmektedir.

devamı için..

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, Türkiye’de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirmek amacıyla TURQUALITY® Programı dahilinde, T.C. Ekonomi Bakanlığı (EB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle düzenlenen bir tasarım değerlendirme sistemidir.

Söz konusu Tasarım değerlendirme sisteminde yarışmacıların tasarımlarının özgün ve yeni olup olmadığının Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan tasarımlar ile karşılaştırabilmesi için hazırlanan özel bir tarama sitesidir.

Sisteme üye girişi yaptıktan sonra Tasarım adına, Tasarımcı adına, Başvuru sahibi adına ve Locarno sınıfına göre arama yapabilir, aynı zamanda sektördeki tasarımsal gelişimleri , rakiplerinizin durumlarını ve yenilikleri görebilirsiniz.

  • ETMK
  • Grup Ofis